معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

معرفی 4 تا آهنگ (یا موزیک) ی که ازشون لذت میبرم مدتیه  

دور و بر چند ماهه که از این 4  تا موزیک خیلی لذت میبرم، قبلنا معمولی بودن، اخیرا خیلی لذت میبرم ازشون.1. Céline Dion - The Show Must Go OnوQueen - The Show Must Go On 2. Hadi Pakzad - Yellow Harmony 3. Ain't Talkin'- Bob Dylan Coverآهنگهای زیادی هستن که آدم واقعا لذت میبرهخیلی زیادن توی مخ منولی اخیرا این 4 تا رو خیلی گوش میکنم.4. Thirty Seconds To Mars - Hurricane

ادامه مطلب  

یوتیوب بزرگترین کمپانی اشتراک گذاری ویدیو  

معروفترین وبسایت بارگذاری ویدیو یوتیوب است که توسط چند کارمند در سال 2005 ایجاد شد و الان میلیون ها نفر در جهان ویدیوهای خودر را در یوتیوب اشتراک میگذارند و تا الان شاید میلیاردها بار این ویدئو ها بازدید شده باشند یوتیوب توسط شرکت گوگل اداره و پشتیبانی می شود

ادامه مطلب  

یوتیوب بزرگترین کمپانی اشتراک گذاری ویدیو  

معروفترین وبسایت بارگذاری ویدیو یوتیوب است که توسط چند کارمند در سال 2005 ایجاد شد و الان میلیون ها نفر در جهان ویدیوهای خودر را در یوتیوب اشتراک میگذارند و تا الان شاید میلیاردها بار این ویدئو ها بازدید شده باشند یوتیوب توسط شرکت گوگل اداره و پشتیبانی می شود

ادامه مطلب  

آفرین خانم سپیده رئیس سادات  

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2XB3O_8KhNUاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1NTkN8SfWtE

ادامه مطلب  

آفرین خانم سپیده رئیس سادات  

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2XB3O_8KhNUاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1NTkN8SfWtE

ادامه مطلب  

آفرین خانم سپیده رئیس سادات  

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2XB3O_8KhNUاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1NTkN8SfWtE

ادامه مطلب  

آفرین خانم سپیده رئیس سادات  

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2XB3O_8KhNUاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1NTkN8SfWtE

ادامه مطلب  

آفرین خانم سپیده رئیس سادات  

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2XB3O_8KhNUاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1NTkN8SfWtE

ادامه مطلب  

رپورتاژ : 8sobh.ir | mihanmag.com  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDMآموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلورهاگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود کلیپ از یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید.با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی

ادامه مطلب  

رپورتاژ : 8sobh.ir | mihanmag.com  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDMآموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلورهاگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود کلیپ از یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید.با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی

ادامه مطلب  

رپورتاژ : 8sobh.ir | mihanmag.com  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDMآموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلورهاگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود کلیپ از یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید.با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی

ادامه مطلب  

رپورتاژ : 8sobh.ir | mihanmag.com  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDMآموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلورهاگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود کلیپ از یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید.با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDM  

آموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلوره اگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود ویدیو از سایت یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید. با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی سایت کوکا با ما همراه باشید : 

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDM  

آموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلوره اگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود ویدیو از سایت یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید. با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی سایت کوکا با ما همراه باشید : 

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDM  

آموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلوره اگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود ویدیو از سایت یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید. با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی سایت کوکا با ما همراه باشید : 

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDM  

آموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلوره اگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود ویدیو از سایت یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید. با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی سایت کوکا با ما همراه باشید : 

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو از یوتیوب با دانلود منیجر IDM  

آموزش کامل و جامع برای دانلود از یوتیوب با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر Internet Download Manager در تمامی مرورگرها شامل : کروم، فایرفکس و اینترنت اکسپلوره اگر شما هم به دنبال راهی آسان برای دانلود ویدیو از سایت یوتیوب هستید پیشنهاد میکنیم از روش زیر استفاده نمایید. با این روش آسان می توانید تمامی فیلم ها، کلیپ ها، آهنگ ها و ویدیوهای سایت یوتیوب را با کیفیت دلخواه خود دانلود نمایید . در ادامه این آموزش اختصاصی سایت کوکا با ما همراه باشید : 

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

Let yourself get lost  

خـیلی سخـته کـه بخـوام بگـم کـدوم آهنـگ یا حـتی کدوم آهنـگاشون برام خـاص تـره و بیـشتر باهـاشون ارتـباط برقـرار میـکنم. وقـتی کـاراشـونو گـوش میـدم دریـایی از حس هـای مخـتلف رو تـجربه میـکنم.یه جـورایی انـگار توی یه اتاق تـاریک رو به روی یه پـرده سفـید نشـستم و کـلی تـصویر و خـاطره مبهـم روی ایـن پرده پـی درپـی در حـال نمـایشه!
نمـیتونم بـگم کـدوم کـارشون بهـترینه ! تمـام کـاراشون رو بـاید شـنید و روزهـا بـاهاشـون زنـدگی کرد!
اهنـگ اولی

ادامه مطلب  

[MV] دانلود موزیک ویدئو Power از EXO (دو ورژن کره ای و چینی )  

~ دانلود این ویدیو فردا ساعت 2 ظهر گذاشته میشه .
خواهشمندیم از تمام دوستان که به لینک های زیر رفته و ویدیو رو آنلاین مشاهده کنند ~
ورژن کره ای
ورژن چینی
ورژن کره ای ×کیفیت 720× حجم MB

ورژن چینی ×کیفیت 720× حجم MB
دانلود زیرنویس فارسی

×کپی فقط با ذکر منبع×

ادامه مطلب  

[MV] دانلود موزیک ویدئو Power از EXO (دو ورژن کره ای و چینی )  

~ دانلود این ویدیو فردا ساعت 2 ظهر گذاشته میشه .
خواهشمندیم از تمام دوستان که به لینک های زیر رفته و ویدیو رو آنلاین مشاهده کنند ~
ورژن کره ای
ورژن چینی
ورژن کره ای ×کیفیت 720× حجم MB

ورژن چینی ×کیفیت 720× حجم MB
دانلود زیرنویس فارسی

×کپی فقط با ذکر منبع×

ادامه مطلب  

[MV] دانلود موزیک ویدئو Power از EXO (دو ورژن کره ای و چینی )  

~ دانلود این ویدیو فردا ساعت 2 ظهر گذاشته میشه .
خواهشمندیم از تمام دوستان که به لینک های زیر رفته و ویدیو رو آنلاین مشاهده کنند ~
ورژن کره ای
ورژن چینی
ورژن کره ای ×کیفیت 720× حجم MB

ورژن چینی ×کیفیت 720× حجم MB
دانلود زیرنویس فارسی

×کپی فقط با ذکر منبع×

ادامه مطلب  

[MV] دانلود موزیک ویدئو Power از EXO (دو ورژن کره ای و چینی )  

~ دانلود این ویدیو فردا ساعت 2 ظهر گذاشته میشه .
خواهشمندیم از تمام دوستان که به لینک های زیر رفته و ویدیو رو آنلاین مشاهده کنند ~
ورژن کره ای
ورژن چینی
ورژن کره ای ×کیفیت 720× حجم MB

ورژن چینی ×کیفیت 720× حجم MB
دانلود زیرنویس فارسی

×کپی فقط با ذکر منبع×

ادامه مطلب  

آموزش کسب موفقیت در یوتیوب - Youtube Ninja  

آموزش کسب موفقیت در یوتیوب - Youtube Ninja
آموزش کسب موفقیت در یوتیوب - Youtube Ninja

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور در بازاریابی بوسیله یوتیوب موفق شوید و درآمد خوبی از Youtube کسب کنید. عنوان اصلی : Learn How to become a YouTube Ninja این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 1 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش یوتیوب آشنا می شویم : 001 Introduction 002 111 Subsc

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  

دانلود از یوتیوب در اندروید  

دانلود از یوتیوب Youtube با تمامی دستگاه هاکامل ترین و بهترین آموزش دانلود از سرویس اشتراک ویدیو پرطرفدار یوتیوب  حتماً با سرویس بزرگ اشتراک ویدئو یوتیوب (Youtube)
آشنا هستید.این سرویس همونطور که مطلع هستید اجازه دانلود به کاربران
خودشو نمیده،دانلود از یوتیوب شده دغدغه کاربران این سایت پرطرفدار.در ادامه این آموزش سعی شده است که دانلود از یوتیوب رو با تمامی دستگاه ها (ویندوز،اندروید و…) را توضیح و آموزش دهیم.دانلود از یوتیوب در ویندوزبا استف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >