اسرار کرای انجین 5.4  

شاتی از آموزش ساخت یک جنگل کوهستانی با کرای انجین 5.4

سلام
امروز با چند آموزش خیلی خوب خدمت شما دوستان عزیز آمدم،اگر شما نیز از موتور بازی سازی کرای انجین استفاده می کنید و از طرفداران این انجین عالی هستید،حتما این آموزش ها رو دانلود کنید تا بتونید بیشتر با این انجین که پر از اسراره،آشنا شوید

برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
این آموزش ها توسط شرکت کرایتک و تیم

ادامه مطلب  

اسرار کرای انجین 5.4  

شاتی از آموزش ساخت یک جنگل کوهستانی با کرای انجین 5.4

سلام
امروز با چند آموزش خیلی خوب خدمت شما دوستان عزیز آمدم،اگر شما نیز از موتور بازی سازی کرای انجین استفاده می کنید و از طرفداران این انجین عالی هستید،حتما این آموزش ها رو دانلود کنید تا بتونید بیشتر با این انجین که پر از اسراره،آشنا شوید

برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
این آموزش ها توسط شرکت کرایتک و تیم

ادامه مطلب  

اسرار کرای انجین 5.4  

شاتی از آموزش ساخت یک جنگل کوهستانی با کرای انجین 5.4

سلام
امروز با چند آموزش خیلی خوب خدمت شما دوستان عزیز آمدم،اگر شما نیز از موتور بازی سازی کرای انجین استفاده می کنید و از طرفداران این انجین عالی هستید،حتما این آموزش ها رو دانلود کنید تا بتونید بیشتر با این انجین که پر از اسراره،آشنا شوید

برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
این آموزش ها توسط شرکت کرایتک و تیم

ادامه مطلب  

اسرار کرای انجین 5.4  

شاتی از آموزش ساخت یک جنگل کوهستانی با کرای انجین 5.4

سلام
امروز با چند آموزش خیلی خوب خدمت شما دوستان عزیز آمدم،اگر شما نیز از موتور بازی سازی کرای انجین استفاده می کنید و از طرفداران این انجین عالی هستید،حتما این آموزش ها رو دانلود کنید تا بتونید بیشتر با این انجین که پر از اسراره،آشنا شوید

برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
این آموزش ها توسط شرکت کرایتک و تیم

ادامه مطلب  

 

کتاب برنامه نویسی ++C و آموزش های ویدئویی سیماتیک و فلوگراف در کرای انجین با زبان فارسی برای اولین بار توسط احمد کرمی در ایران برروی آدرس های زیر در youtube و aparat و کانال telegram منتشر شده است.
www.youtube.com/ahmadkarami
www.aparat.com/ahmad.karami
t.me/CryEngineProgrammer
آموزش های من کاملا رایگان بوده و به عنوان کسی که بیشترین فعالیت را در حوزه بازی سازی و ترویج کرای انجین در ایران انجام دادم، اعلان می کنم که از سایت ها یا مراکزی که آموزش های فارسی کرای انجین را به شما می فروشند جدا

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

نمونه کارهای احمد کرمی-بخش دوم  

وبلاگی برای بالابردن سطح دانش و مهارت :
-معلمان آموزش و پرورش کشور
-اساتید دانشگاه های کشور
-مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

-دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان

در ارتباط باشید

احمد کرمی

09357942170

پذیرش آموزش و پروژه

با کمترین قیمت توافقی
برای پشتیبانی از این وبلاگ و ادامه راه با مطالب روز بازی سازی،می توانید هزینه دلخواهی را به حساب زیر پرداخت نمایید
شماره کارت احمد کرمی در بانک رفاه کارگران
5894-6318-9788-0092شماره حساب احمد کرمی در بانک رفاه کار

ادامه مطلب  

موزیلا افزونه‌های جاسوس را حذف کرد  

توانمندسازی تیم و صرفه‌جویی در زمان رهبردر ماه جولای سال جاری، مرورگرهای گوگل کروم و موزیلا فایرفاکس، افزونه‌ی "Stylish" را به‌دلیل ثبت سابقه‌ی مرورها، از مرورگرهای خود حذف کردند، اما موزیلا تلاش‌های خود را برای ریشه‌کن کردن افزونه‌های دارای فعالیت جاسوسی از مرورگر خود ادامه داد و اکنون بیش از ۲۰ افزونه، از سایت فایرفاکس حذف شده‌اند.فهرست افزونه‌های مسدودشده شامل «Web Securiy» است. این افزونه‌ی امنیتی فایرفاکس دارای بیش از ۲۲۰ هزار کاربر

ادامه مطلب  

فیلم مستند هنرمندانِ اقامتگاه هنری چین آماده نمایش شد.  

 
 
مدیر اقامتگاه هنری Untitled Space در شرق چین، آقای (Lio Zhen (George فیلمی مستند درباره هنرمندانِ مقیم در پاییزِ سالِ 2017 این Art residency تولید کرده و در این فیلم با هنرمندانی از شیلی، امریکا، ایران، کُره جنوبی و سنگاپور در مورد کارشان گفتگو کرده است. نیما حسن بیگی – نویسنده و مستندساز ایرانی – به عنوان تنها هنرمند ایرانی در این فیلمِ مستند حضور دارد.
گفتنی است نیما حسن بیگی در نوامبر سال 2017 به مدت یک ماه در شرق چین به مستند سازی پرداخت و نتیجه آن تولید س

ادامه مطلب  

سخنرانی کوتاه از یک عالم دین در تخار  

مولوی عبدالکبیر هاشمی یکی از برجسته‌ترین عالمای ولایت تخار به صفوف دشمن پیوسته است. شایعاتی وجود که مولوی هاشمی با بیشتر از ۶۰ تن از شاگردان‌اش با طالبان یکجا شده است.
مولوی عبدالکبیر هاشمی معتقد بود که دولت افغانستان اشغالی بوده و نظام فعلی را نظام کفری می‌دانست.
آقای هاشمی چندین بار به جرم اقدام علیه امنیت ملی و ترویج افراطیت، از جانب ریاست امنیت ملی ولایت تخار بازداشت شد که با وساطت و میانجی‌گری برخی از علما و مقامات محلی از بند رها گ

ادامه مطلب  

I know that evening empire has vanished into sand  

بلیط کنسرت باب دیلن رو خریدم. بعد رفتم و فیلم چند تا از اجرا های اخیرش رو دیدم و پشیمون شدم. اخیر که میگم یعنی از سی سال پیش به اینور. یه پیرمرد هاف هافوی بد صدا! کسی که اینقدر با دنیا قهره که وقتی نوبل ادبیات رو برد حتی نرفت جایزه ش رو بگیره. من هم یه احمق که انتظار داره باب دیلن از دهه شصت (میلادی) تغییر نکرده باشه و همون شکلی جوون و سیاه سفید بره بالای سن، در حال کوک کردن گیتارش با مردم گپ بزنه، و بعدش "مستر تمبرین من" بخونه و آخر هر ورس پشت ساز ده

ادامه مطلب  

هالو  

نشستم توی یوتیوب شعرهای هالو (محمدرضا عالی پیام) رو گوش میدادم
چقدر عالیه این بشر
یه سخنرانی هم پیش فائزه هاشمی و مهدی خزعلی داشت انقدر قشنگ فائزه هاشمی و کلا اصلاح طلبا رو نقد کرد که ادم لذت میبرد (لینک ویدیو)
البته که نقدش به کل جمهوری اسلامی بود ولی اون جمع ، جمع اصلاح طلبا بود و به جای پاچه خواری با نقد اصولگراها ، شجاعت به خرج داد ، مصلحت طلبی رو کنار گذاشت و کسانی رو نقد کرد که جاش بود نقدشون کنه
توی صحبت هاش احساس کردم میونه ای با مسائل دی

ادامه مطلب  

هالو  

نشستم توی یوتیوب شعرهای هالو (محمدرضا عالی پیام) رو گوش میدادم
چقدر عالیه این بشر
یه سخنرانی هم پیش فائزه هاشمی و مهدی خزعلی داشت انقدر قشنگ فائزه هاشمی و کلا اصلاح طلبا رو نقد کرد که ادم لذت میبرد (لینک ویدیو)
البته که نقدش به کل جمهوری اسلامی بود ولی اون جمع ، جمع اصلاح طلبا بود و به جای پاچه خواری با نقد اصولگراها ، شجاعت به خرج داد ، مصلحت طلبی رو کنار گذاشت و کسانی رو نقد کرد که جاش بود نقدشون کنه
توی صحبت هاش احساس کردم میونه ای با مسائل دی

ادامه مطلب  

هالو  

نشستم توی یوتیوب شعرهای هالو (محمدرضا عالی پیام) رو گوش میدادم
چقدر عالیه این بشر
یه سخنرانی هم پیش فائزه هاشمی و مهدی خزعلی داشت انقدر قشنگ فائزه هاشمی و کلا اصلاح طلبا رو نقد کرد که ادم لذت میبرد (لینک ویدیو)
البته که نقدش به کل جمهوری اسلامی بود ولی اون جمع ، جمع اصلاح طلبا بود و به جای پاچه خواری با نقد اصولگراها ، شجاعت به خرج داد ، مصلحت طلبی رو کنار گذاشت و کسانی رو نقد کرد که جاش بود نقدشون کنه
توی صحبت هاش احساس کردم میونه ای با مسائل دی

ادامه مطلب  

هالو  

نشستم توی یوتیوب شعرهای هالو (محمدرضا عالی پیام) رو گوش میدادم
چقدر عالیه این بشر
یه سخنرانی هم پیش فائزه هاشمی و مهدی خزعلی داشت انقدر قشنگ فائزه هاشمی و کلا اصلاح طلبا رو نقد کرد که ادم لذت میبرد (لینک ویدیو)
البته که نقدش به کل جمهوری اسلامی بود ولی اون جمع ، جمع اصلاح طلبا بود و به جای پاچه خواری با نقد اصولگراها ، شجاعت به خرج داد ، مصلحت طلبی رو کنار گذاشت و کسانی رو نقد کرد که جاش بود نقدشون کنه
توی صحبت هاش احساس کردم میونه ای با مسائل دی

ادامه مطلب  

هالو  

نشستم توی یوتیوب شعرهای هالو (محمدرضا عالی پیام) رو گوش میدادم
چقدر عالیه این بشر
یه سخنرانی هم پیش فائزه هاشمی و مهدی خزعلی داشت انقدر قشنگ فائزه هاشمی و کلا اصلاح طلبا رو نقد کرد که ادم لذت میبرد (لینک ویدیو)
البته که نقدش به کل جمهوری اسلامی بود ولی اون جمع ، جمع اصلاح طلبا بود و به جای پاچه خواری با نقد اصولگراها ، شجاعت به خرج داد ، مصلحت طلبی رو کنار گذاشت و کسانی رو نقد کرد که جاش بود نقدشون کنه
توی صحبت هاش احساس کردم میونه ای با مسائل دی

ادامه مطلب  

شبکه های اجتماعی ما  

شبکه های اجتماعی:
گوگل پلاس: https://plus.google.com
لینکدان:LinkedIn
فیس بوک: https://facebook.com/acgihir
تویتر: https://twitter.com/acgihir
مدیوم:Medium
تامبلر: https://acgihir.tumblr.com
کلوب: www.cloob.com
فیسنما: https://facenama.com/acgih
پین ترست: https://www.pinterest.com/sirvanebi
بلاگ لیو: https://www.bloglovin.com/@acgih
دیگو: https://www.diigo.com
پرل تریس: https://www.pearltrees.com
گپ: https://gab.ai/acgih
فورس: https://foursquare.com/acgihir/lists/created
فنس: https://fancy.com/acgih
هوویز: https://www.houzz.com/user/acgih
وی کی: https://vk.com/acgih
یوتیوب: https://www.youtube.com

ادامه مطلب  

شبکه های اجتماعی ما  

شبکه های اجتماعی:
گوگل پلاس: https://plus.google.com
لینکدان:LinkedIn
فیس بوک: https://facebook.com/acgihir
تویتر: https://twitter.com/acgihir
مدیوم:Medium
تامبلر: https://acgihir.tumblr.com
کلوب: www.cloob.com
فیسنما: https://facenama.com/acgih
پین ترست: https://www.pinterest.com/sirvanebi
بلاگ لیو: https://www.bloglovin.com/@acgih
دیگو: https://www.diigo.com
پرل تریس: https://www.pearltrees.com
گپ: https://gab.ai/acgih
فورس: https://foursquare.com/acgihir/lists/created
فنس: https://fancy.com/acgih
هوویز: https://www.houzz.com/user/acgih
وی کی: https://vk.com/acgih
یوتیوب: https://www.youtube.com

ادامه مطلب  

شبکه های اجتماعی ما  

شبکه های اجتماعی:
گوگل پلاس: https://plus.google.com
لینکدان:LinkedIn
فیس بوک: https://facebook.com/acgihir
تویتر: https://twitter.com/acgihir
مدیوم:Medium
تامبلر: https://acgihir.tumblr.com
کلوب: www.cloob.com
فیسنما: https://facenama.com/acgih
پین ترست: https://www.pinterest.com/sirvanebi
بلاگ لیو: https://www.bloglovin.com/@acgih
دیگو: https://www.diigo.com
پرل تریس: https://www.pearltrees.com
گپ: https://gab.ai/acgih
فورس: https://foursquare.com/acgihir/lists/created
فنس: https://fancy.com/acgih
هوویز: https://www.houzz.com/user/acgih
وی کی: https://vk.com/acgih
یوتیوب: https://www.youtube.com

ادامه مطلب  

گوگل 58 حساب کاربری مرتبط با ایران را حذف کرد  

به گزارش خبرگزاری فارس، بلاگ گوگل در پستی اعلام کرده که گوگل 58 حساب مربوط به ایران را از یوتیوب و سایر سایت ها حذف کرده است.این شرکت در این توضیحات مدعی شده حساب‌هایی که حذف شده‌اند حمایت دولتی داشته‌اند و مشغول فیشینگ بوده‌اند.کنت والکر یکی از مدیران این شرکت با اعلام حساب های حذف شده، توضیح داده: 39 حساب کاربری انگلیسی زبان در YouTube و 13 حساب در + Google و شش وبلاگ Blogger حذف شده اند.وی گفته: به نظر می رسد که این حساب ها با IRIB  ارتباط داشته باشند.

ادامه مطلب  

گوگل 58 حساب کاربری مرتبط با ایران را حذف کرد  

به گزارش خبرگزاری فارس، بلاگ گوگل در پستی اعلام کرده که گوگل 58 حساب مربوط به ایران را از یوتیوب و سایر سایت ها حذف کرده است.
این شرکت در این توضیحات مدعی شده حساب‌هایی که حذف شده‌اند حمایت دولتی داشته‌اند و مشغول فیشینگ بوده‌اند. کنت والکر یکی از مدیران این شرکت با اعلام حساب های حذف شده، توضیح داده: 39 حساب کاربری انگلیسی زبان در YouTube و 13 حساب در + Google و شش وبلاگ Blogger حذف شده اند. وی گفته: به نظر می رسد که این حساب ها با IRIB  ارتباط داشته باشن

ادامه مطلب  

پیشنهاد موزیک خوب  

Reckless Love
عشق بی پروا
Songwriters: Caleb Culver / Cory Asbury / Ran Jackson
Your browser does not support the audio element.
این کیفیتش خوب نیست.
از اینجا گوش بدین:
https://soundcloud.com/panchojamie/reckless-love-official-lyric
 این هم لینک یوتیوبش:
https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE
Before I spoke a word, You were singing over meYou have been so, so good to meBefore I took a breath, You breathed Your life in meYou have been so, so kind to me
 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of GodOh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nineI couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself awayOh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
 
When I was Your f

ادامه مطلب  

超越自我  

  我沒有馬良的神筆,因此,寫不出轟動世界的著作;我沒有七色花,因此,我不能幫你實現夢想;但是,我親愛的朋友,請堅信,我絕對有一顆充滿熱血和關懷的心。我選取不了馬良神筆,擁有不了七色花,但,我能夠用我的心去耕耘,去創造。就像此時站在困難邊緣上的朋友,你暫時無能改變現狀,至少你能夠改變心態,做一個用心向上,充滿夢想和期望的人。困難,對於智者和勇者,是一種挑戰,一種自我提高和昇華;困難,對於庸人是絆腳石,是不願前進的最佳藉口旺角通渠。
  “一個快樂,兩個人分享,於是成了兩個快樂;一個困難,兩個人分擔,成了半個困難,十個人分擔,或許

ادامه مطلب  

39و مینا ماگ  

پاستا را آبکش می کنم  و چنان با سس پستو مخلوط اش می کنم که انگار از اول با هم زاده شده‌اند، با یک چشم  به عکس‌هایی که پتی اسمیت از سفر در جریانش به فرانسه نگاه می‌کنم، یک لیوان شکسته از امیلی برونته. من درست یک لیوان عین این را دارم، شاید اگه وقت کنم عکس دوتا لیوان را اینجا بذارم، خاله ام درست برای سفری که برای مرگ مامانی ایران اومده بود برام آورد. قبل تر بهم گفته بود که که رفته بود خونه یک پیرمردی که مرده بود و دخترش تمام وسایل خانه اش را حراج

ادامه مطلب  

夏天養心,中醫建議早起後把握半小時先做這件事  

依據傳統中醫的養生理論,有所謂「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」的說法。中醫認為,夏屬火,心這個臟腑也屬火,中醫也認為心主血脈,也就是西醫所謂的心臟與循環系統;而心也主神明,也就是人腦的思考與感官認知,被忙碌的生活壓得喘不過氣或是過度勞累導致身體無法負荷,心臟問題往往悄悄成形,然後無預警的突然發生。
所以平時就要注意身體的一些小細節,像是壓力大或是工作忙碌時總覺得胸口壓力沉重,像是有隻大象站在你的胸上,自身感覺好像胸部肌肉拉傷,可能代表潛藏的心血管疾病。
而天氣炎熱的時候,如果輕鬆活動也讓你呼吸不過來,特別是若你爬一段樓梯就會氣喘

ادامه مطلب  

烏龜的奮鬥  

  家裏的烏龜實在是太懶了,十天半個月的,難得翻一回身,為了充分調動其建設偉大社會主義的熱情,我又買了一頭,讓它有個相互的比較,這回的烏龜確實充滿活力,從放到臉盆後就沒有消停過,很努力地往上爬,於是經常從臉盆壁上倒下來,那怕如此,它依然爬個不停,甚至在晚上夜深人靜的時候,還能聽到它的爪子撓臉盆的聲音,而那頭懶烏龜,依然是一副悠閒自得的樣子。
  臉盆是塑膠的,烏龜要想爬出來,無異於難於上青天,看著它四腳朝天地努力掙扎的樣子,又是好氣又是好笑又是佩服,可能在它的眼中,爬出這個臉盆,便是生命存在唯一的意義了吧!每一個有著堅持與追求的

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  

پاییز!  

بچه ها پاییز داره میاد!!!
آگوست و سپتامبر از محبوب ترین ماههای زندگی منن!
البته هر ماهی قشنگیای خودشو داره ولی دقت کردین که به معنای واقعی کلمه شهریور و مهر برای همه چه ایران چه اینجا یه جور دیگه هست!
:)
پاییز!!!
امروز دانشگاه اومدنی کاملا حس کردم که خدایا اولا یه سال و هشت ماهه اینجام
و اینکه سومین پاییزه که من کانادا وارد زندگیم شده (پاییز دو سال قبل هم ویزا داشتم فقط کانادا نبودم)
و اینکه آرزوهای ادم واقعی میشن!
نمیدونم چطوری توصیف کنم!

و اینکه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  >