واگویه‌های شبانه  

1.
این روزها به قدری منزجرم از این وبلاگ، که هرآن شاید بزنم تمام آرشیو را با خاک یکسان کنم.


2.
از تمام زندگی‌‌ام منزجرم حالا که مرور می‌کنم.


3.
شماها همگی گرفتار مغلطه‌اید. من یک عمر مغز خودم را پی هر استدلالی کشانده‌ام که الان خسته‌ام از حرف زدن با تمامتان؛ جز حرف‌های ساده احساسی. مثلا اینکه دلم برات تنگ شده، «دوستت دارم»، زیباست این پیرهن تازه‌ای که پوشیدی، چارخانه سفیدسرمه‌ای می‌آید به تو..


4.
آهنگ escaping drunk علیرضا قربانی، از آلبوم فر

ادامه مطلب  

واگویه‌های شبانه  

1.
این روزها به قدری منزجرم از این وبلاگ، که هرآن شاید بزنم تمام آرشیو را با خاک یکسان کنم.


2.
از تمام زندگی‌‌ام منزجرم حالا که مرور می‌کنم.


3.
شماها همگی گرفتار مغلطه‌اید. من یک عمر مغز خودم را پی هر استدلالی کشانده‌ام که الان خسته‌ام از حرف زدن با تمامتان؛ جز حرف‌های ساده احساسی. مثلا اینکه دلم برات تنگ شده، «دوستت دارم»، زیباست این پیرهن تازه‌ای که پوشیدی، چارخانه سفیدسرمه‌ای می‌آید به تو..


4.
آهنگ escaping drunk علیرضا قربانی، از آلبوم فر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1