کاردرمانی برای کودکان بیش فعال  

کاردرمانی برای
کودکان بیش فعال :
علائم بیش فعالی
در کودکان :
راههای درمان بیش
فعالی در کودکان ؟
چه کارهایی
کاردرمانگر انجام می دهند ؟
کار درمانی چه
تاثیری در کودکان بیش فعال ، نفص توجه دارد ؟
بیش فعالی از مشکلات شایع در کودکان است و در دوران قبل
از بلوغ شایع می باشد و در پسرها بیشتر از دخترها است و حداقل 6 نشانه آن را دارا
باشد.
روانشناسی کودک ؛ نرخ خودکشی برای بزرگسالانی که در
کودکی ADHD  داشتند پنج برابر بیشتر از کسانی است که در کودکی به ADHD مب

ادامه مطلب  

کابوس های شبانه کودکان و نوجوانان  

کابوس های شبانه
کودکان و نوجوانان :
کابوس های شبانه
؟
علل کابوس های
شبانه چیست ؟
چطور می توانیم
با کابوس ها مقابله کنیم ؟
نقش والدین در
جلوگیری از دیدن کابوس ؟
کابوس شبانه :
کابوس ، رویای ترسناک و خواب های پریشانی است که
بیشتر کودکان آنرا هر چند وقت یکبار تجربه می کنند و دیدن زیاد کابوس ها موجب
می شود کارکرد روزانه کودک مختل شود .
روانشناسی کودک ؛ کابوس ها عاملی در اختلالات خواب
در کودکان می داند .
بیشترین کابوس
های کودکان ، درمورد این موضوع که

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1